Dita Špatenková

Bachelor's thesis

The Analysis of the Municipality Budget - Case Study of Česká Třebová and Dlouhá Třebová

Analýza obecního rozpočtu - Případová studie České Třebové a Dlouhé Třebové
Abstract:
Cílem této práce je zhodnotit hospodaření obcí Dlouhá Třebová a Česká Třebová ve sledovaném období 2010–2016 a navrhnout opatření, která by mohla být nápomocna při dalších rozhodnutích obce za účelem efektivnějšího využití finanční prostředků. Následné porovnání obou obcí je provedeno díky příjmům a výdajům, které jsou přepočítány na obyvatele z důvodu lepší možnosti porovnání. Téměř celé sledované …more
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate municipal management of Dlouhá Třebová and Česká Třebová in the observing period of 2010–2016 and suggest measures that could be helpful in terms of financial means. Subsequently, comparison of both municipalities is performed by incomes and expenditures that are recalculated per capita for better possibility of comparison. Both budgets have rather positive character …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
  • Reader: Gabriela Chmelíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií