Liliana Masičová

Bakalářská práce

Registračné konanie a konanie vo veciach obchodného registra

Registration procedure and proceedings in the commercial register
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to examine the registration of businesses and a more detailed break down of the business register legislation with an emphasis on registration proceedings and proceedings in matters relating to the commercial register. Degree is divided into 3 parts. The first chapter is focused on business registration. The second chapter analyses the business register and its legislation …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať registráciu podnikateľov a podrobnejšie rozobrať právnu úpravu obchodného registra s dôrazom na registračné konanie a konanie vo veciach obchodného registra. Bakalárka sa člení na 3 časti. Prvá kapitola je zameraná na registráciu podnikateľov. Druhá kapitola analyzuje obchodný register a jeho právnu úpravu, Tretia kapitola je zameraná na registračné konanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Tatiana Kubincová
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře