Monika KOŤÁTKOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální práce s odsouzenými k trestu zákazu vstupu na sportovní utkání

Social work with convicts sentenced to prohibition of attending sport events
Abstract:
Autor se ve své bakalářské práci zabývá problematikou výkonu trestu zákazu vstupu (TZV) v rámci probační a mediační služby. Cílem práce je zejména seznámení s průběhem výkonu tohoto trestu v praxi. Za pomoci případové studie autor popisuje průběh výkonu trestu včetně využitých metod sociální práce, které porovnal s výsledky dotazníkového šetření u pracovníků probační služby. Práce je tematicky rozdělena …more
Abstract:
The author of the bachelor´s thesis deals with the phenomena of punishment of prohibition of attending sport events in terms of the probation and meditation service. The main objective of the thesis is to become familiar with the execution of this punishment practically. Using the means of a case study the author describes the course of performing such punishment including methods of social work, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 11. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Horáková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOŤÁTKOVÁ, Monika. Sociální práce s odsouzenými k trestu zákazu vstupu na sportovní utkání. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická