Bc. Lenka LELKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Realizace a přínos výkonu trestu obecně prospěšné práce

The realization and the benefits of the comunity service work as a criminal sanction
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je problematika trestu obecně prospěšné práce. Jde o práci teoretickou založenou na studiu relevantních textových a elektronických dokumentů ke zvolenému tématu. Cílem mé diplomové práce je obecné vymezení role Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS) na poli trestní politiky s hlubším zaměřením na trest obecně prospěšné práce, jeho realizaci a na přínos tohoto trestu …více
Abstract:
The topic of my thesis is the community service sentence. The thesis is theoretical work based on relevant paper and electronic documents that deal with the issue. The aim of the thesis is to generally define the role of the Probation and Mediation Service of the Czech Republic (hereinafter PMS-CR) in the area of the punitive measures with emphases on the community service sentence, its implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2013
Zveřejnit od: 9. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Rašíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LELKOVÁ, Lenka. Realizace a přínos výkonu trestu obecně prospěšné práce. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií