Bc. Eva Porkertová

Master's thesis

Nástroje digitálneho marketingu a Google Analytics

Digital marketing tools and Google Analytics
Abstract:
The objective of this diploma thesis was to characterize web analytics, analyze software tools for web analytics and then use Google Analytics to create a case study using data about web traffic of a particular company. An important part of the thesis is a theoretical framework explaining the area of digital marketing and web analytics including keywords and characteristics of software tools for web …viac
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bolo charakterizovať webovú analytiku, analyzovať sofrvérové nástroje pre webovú analytiku a pomocou nástroja Google Analytics následne vytvoriť prípadovú štúdiu s využitím údajov o webovej návštevnosti konkrétnej firmy. Dôležitou súčasťou práce je teoretický rámec objasňujúci oblasť digitálneho marketingu a webovej analytiky vrátane kľúčových slov a charakteristiky sofrvérových …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedúci: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Milan Křápek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Master programme / odbor:
Economics and Management / Management