Bc. Klára ČIKASOVÁ

Diplomová práce

Názory žáků středních škol na výuku psychologie

Secondary school student
Anotace:
Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o výuce psychologie - z hlediska osobnosti učitelů psychologie, osobnosti žáků středních škol, a také z hlediska didaktiky psychologie, v rámci které předkládá především jednotlivé metody a formy výuky psychologie, s důrazem na metody aktivizační. Dále se zabývá také kurikulem předmětu psychologie a obsahovou náplní tohoto předmětu na jednotlivých školách …více
Abstract:
The thesis deals with the teaching of psychology - in terms of the personality of psychology teachers, of secondary school students, and also in terms of didactics of psychology, in which thesis presents the methods and forms of psychology teaching, with an emphasis on the activation methods. It also deals with the curriculum of the subject of psychology and the content of this subject at particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČIKASOVÁ, Klára. Názory žáků středních škol na výuku psychologie. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky - Učitelství psychologie pro střední školy (negarantovaný rozvrh)