PhDr. Michal Šabatka

Advanced ('rigorózní') thesis

Španělská Druhá republika: rozklad jedné demokracie

Spains Second Republic: the Breakdown of One Democracy
Abstract:
Práce je zaměřena na analýzu důvodů vedoucích k rozpadu španělské demokracie v letech 1931-36. Takzvaná Druhá republika byla jedinečným příkladem politického systému založeného na demokratizaci a liberální modernizaci vzniknuvšího v evropském meziválečném období. Nicméně existence Druhé republiky byla poznamenána mnohý sociálními a ekonomickými problémy, které vyústily v roce 1936 v občanskou válku …more
Abstract:
The aim of this paper is to examine reasons of the breakdown of Spanish democracy in the years 1931-36. The so-called Second Republic was a unique case of a political system based on political democratisation and liberal modernisation established in the European inter-war period. However, the Second Republic faced many structural social and economical problems that culminated in the break out of civil …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií