Bc. Iveta Uhrová

Bakalářská práce

Využití tradiční lidové kultury v Mateřské škole Lanžhot

The usage of traditional folk culture in a Kindergarten Lanzhot
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na nositele tradiční lidové kultury, ke kterým se řadí i Mateřská škola Lanžhot. Navrhuje možnosti uplatnění lidové kultury při práci s dětmi předškolního věku. První část se zabývá současnou podobou předškolního vzdělávání. Následující část podává stručnou charakteristiku obce Lanžhot. Za stěžejní je pokládána kapitola o nositelích lidové kultury v Lanžhotě a kapitola …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the bearers of traditional folk music where the Kindergarten Lanžhot belongs. The use of folk music in the work with preschool children was suggested. First part of the thesis deals with the current situation in preschool education. The second part characterises the village Lanžhot. The most important part is the chapter describing the bearers of folk music in Lanžhot …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta