Bc. Nikola Suchánková

Bakalářská práce

Přístupy k žákům s lehkým mentálním postižením a přidruženým syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Approaches to pupils with mild intellectual disabilities and attention deficit syndrome with hyperactivity
Anotace:
Bakalářská práce Přístupy k žákům s lehkým mentálním postižením a přidruženým syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou je zaměřena na pedagogické přístupy čtyř pedagogů vzdělávající tyto žáky a na porovnání rozdílností žáků s lehkým mentálním postižením a žáků s lehkým mentálním postižením a syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou. První kapitola se věnuje definici a klasifikaci mentálního …více
Abstract:
The bachelor thesis Approaches to pupils with mild intellectual disabilities and attention deficit syndrome with hyperactivity focuses on the pedagogical approaches of four teachers working with these pupils and comparison of the differencies between pupils with mild intellectual disability and pupils with mild intellectual disability and attention deficit hyperactivity disorder. The first chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Odehnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta