Bc. Nikola Suchánková

Bachelor's thesis

Přístupy k žákům s lehkým mentálním postižením a přidruženým syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Approaches to pupils with mild intellectual disabilities and attention deficit syndrome with hyperactivity
Abstract:
Bakalářská práce Přístupy k žákům s lehkým mentálním postižením a přidruženým syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou je zaměřena na pedagogické přístupy čtyř pedagogů vzdělávající tyto žáky a na porovnání rozdílností žáků s lehkým mentálním postižením a žáků s lehkým mentálním postižením a syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou. První kapitola se věnuje definici a klasifikaci mentálního …more
Abstract:
The bachelor thesis Approaches to pupils with mild intellectual disabilities and attention deficit syndrome with hyperactivity focuses on the pedagogical approaches of four teachers working with these pupils and comparison of the differencies between pupils with mild intellectual disability and pupils with mild intellectual disability and attention deficit hyperactivity disorder. The first chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Odehnalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta