Veronika JELÍNKOVÁ

Bachelor's thesis

Suprakondylická zlomenina humeru jako specifické poranění dětského věku

Supracondylic fracture of the humerus as a specific injury of children
Abstract:
Bakalářská práce nabízí možnost seznámit především rodiče dětského pacienta s informacemi o méně známé suprakondylické zlomenině humeru čili zlomenině dolního konce pažní kosti. Snahou je zajistit především přehled informací nejen pro rodiče, ale i pro širokou společnost. Teoretická východiska nabízí podrobnější seznámení se suprakondylickou zlomeninou v rámci statistiky výskytu, mechanismu úrazu, …more
Abstract:
This bachelor thesis offers an oportunity to teach society at large, but especially parents, about supracondylar fracture of humerus. It contains theoretical part, that provides detailed informations about supracondylar fracture within the statistics incidence, mechanism of injury, treatment, complications and nursing care. The practical part of this work is focused on mapping the knowledge of children …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Bc. Michaela Rothová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JELÍNKOVÁ, Veronika. Suprakondylická zlomenina humeru jako specifické poranění dětského věku. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií