Bc. Indira Damenova

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and assessment of financial stability and business performance
Anotace:
Toto téma „Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy“ bylo vybráno proto, že současná finanční analýza je způsob jak zajistit efektivnost společnosti a identifikovat její silné a slabé stránky. Pomocí dat získaných finanční analýzou je zajišťováno finanční řízení společnosti. Cílem diplomové práce je analýza zvolené společnosti, společnosti Opavia – LU, s.r.o. V této práce se posuzují …více
Abstract:
"Measurement and assessment of financial stability and business performance" this topic has been selected because nowadays financial analysis is presented as a method for controlling enterprise efficiency as well as for detection of strengths and weaknesses. Controlling of financial activities in company can be achieved only by financial analysis. The aim of this paper is to analyze selected company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Gabriela Dlasková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní