Bc. Yelena Axyonenko

Bakalářská práce

Trendové metody hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců podniku

Trendy methods of employees performance in factory
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů, tedy konkrétně metodami hodnocení zaměstnanců. Cílem této práce bylo zjistit jakým systémem vybraná společnost své zaměstnance hodnotí, jak je tento systém efektivní a jsou-li s ním zaměstnanci spokojeni. Splnění cíle této práce bylo dosaženo prostřednictvím dotazování zaměstnanců podniku, za využití dotazníků, ale nejpřínosnější informace …více
Abstract:
This document is about human resources, specially methods of employees performance. The target of this work was found out, what system is selected company use and if the system effective and if this system employees like it. The target was achieved by questionairing employees of factor, by form but the most important information’s was gotten from personal contact with staff. This work is confirm, that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní