Bc. Monika Pristachová

Bakalářská práce

Návrh implementace jednotné technologie zpracování balíkových zásilek ve sběrných přepravních uzlech České pošty, s. p.

Design implementation uniform processing technology in collecting parcel transport nodes of Česká pošta, s. p.
Anotace:
Práce se orientuje na sběrné přepravní uzly. Analyzuje a posuzuje sběrné přepravní uzly, z hlediska ručního a strojního zpracování balíkových zásilek. Hlavním cílem je obnova a vhodná implementace balíkových třídících zařízení na základě analýzy a následného zhodnocení.
Abstract:
The work focuses on collecting transportation nodes. Analyzes and assesses collecting transportation nodes, in terms of manual and machine processing of parcels. The main objective is to restore and appropriate implementation of parcel sorting device based on the analysis and subsequent evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pristachová, Monika. Návrh implementace jednotné technologie zpracování balíkových zásilek ve sběrných přepravních uzlech České pošty, s. p. . Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera