Bc. Monika Pristachová

Diplomová práce

Problém lokace sběrného přepravního uzlu České pošty, s. p. pro region Východní Čechy

Anotace:
Práce se orientuje na lokační problém sběrného přepravního uzlu pro region Východní Čechy. Analyzuje a posuzuje sběrné přepravní uzly, které se nacházejí v regionu z hlediska počtu zpracovávaných zásilek a jejich lokace. Hlavním cílem je pomocí lokační úlohy nalézt vhodnou lokaci pro jeden sběrný přepravní uzel.
Abstract:
Work focuses on locating problem collecting transportation node for the region of Eastern Bohemia. Analyzes and assesses the collection transport nodes, which are located in the region in terms of number of shipments processed and their locations. The main objective is to use locational task of finding a suitable location for a collecting transport node.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pristachová, Monika. Problém lokace sběrného přepravního uzlu České pošty, s. p. pro region Východní Čechy . Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera