Aneta Řezníčková

Bachelor's thesis

Digitální dovednosti učitelů mateřských škol při aplikaci digitálních technologií

Digital Skills of Kindergarten Teachers in the Application of Digital Technologies
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá digitálními dovednostmi učitelů mateřských škol při aplikaci digitálních technologií. Teoretická část je rozdělená do tří kapitol a každá z nich se věnuje jednomu z pojmů. V první kapitole je popsán aktér ve vzdělávání, mateřská škola a její dělení. Ve druhé kapitole se dozvíme o pojmu digitální gramotnost a digitální dovednost. Digitální technologie se staly součástí našich …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the digital skills of kindergarten teachers in the application of digital technologies. The theoretical part is divided into three chapters and each of them is devoted to one of the concepts. The first chapter describes the actor in education, the kindergarten and its division. In the second chapter we learn about the concept of digital literacy and digital skills. Digital …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Juraj Obonya, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Řezníčková, Aneta. Digitální dovednosti učitelů mateřských škol při aplikaci digitálních technologií. Zlín, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe