Bc. Juraj Hrib

Bakalářská práce

Liberalizace nákladní železniční dopravy na Slovensku

Liberalization of Rail Freight in the Slovak Republic
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Liberalisation of rail freight in the Slovak republic” is to clarify the process of liberalisation and identify factors that affect the profitability of freight rail carriers in Slovak republic in the process of liberalisation of rail freight. The first part aims at introduction of the sector of rail freight in Slovak republic. In the second part, there is described …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Liberalizácia nákladnej železničnej dopravy na Slovensku“ je vysvetliť proces liberalizácie a identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú rentabilitu nákladných železničných prepravcov v Slovenskej republike v procese liberalizácie nákladnej železničnej dopravy. Prvá časť je zameraná na predstavenie sektoru nákladnej železničnej dopravy v Slovenskej republike. V druhej časti je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ján Simčo, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta