Bc. Nikola Svobodová

Diplomová práce

Systémy řízení kvality a jejich využití v lázeňství

Systems of quality control and their usage in spa industry
Anotace:
Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá problematikou kvality, důvody zvýšeného zájmu o kvalitu a managementem kvality, včetně jeho historického vývoje. Konkrétními koncepcemi managementu kvality s podrobnějším vymezením norem ISO a podmínky získání k certifikaci podle těchto norem. Posuzuje kvalitu managementu v České republice, popisuje možnosti měření a ověřitelnosti systémů managementu …více
Abstract:
The theoretical part of this master’s dissertation deals with an issue of a quality, reasons of increased interest in quality and quality management, including it’s development history. It pursues with particular concepts of quality management with a detailed determination of ISO norms and it’s conditions to get certificated by this particular norms. It judges state of quality management in Czech republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/pod78/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství