Eva Hájková

Diplomová práce

Index kreativity, jeho modifikace a uplatnitelnost v podmínkách hodnocení ekonomické výkonnosti krajů ČR za rok 2017

Creativity Index, its Modification and Applicability in the Conditions of Evaluation of the Economic Performance of Regions in Czech Republic in 2017
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem kreativní ekonomiky. Zkoumání kreativní ekonomiky a jejích ukazatelů je v současné době aktuální zejména kvůli potřebě zkoumaní i alternativních ukazatelů výkonnosti ekonomiky. Cílem práce bylo zhodnotit postavení krajů České republiky podle modifikovaného indexu kreativity v roce 2017. Diplomová práce se tak zabývá přímo definicemi kreativní ekonomiky, kreativní třídy …více
Abstract:
The diploma thesis deals with theme of creative economy and its measurement through a modified creativity index. The creative economy and its indicators are currently up-to-date because of need to explore alternative economic indicators. The thesis includes definitions of creative economy, creative class and creative regions. Also contains calculation of values of the creativity index in the regions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Jana Kouřilová
  • Oponent: Martin Pělucha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77165