Bc. Romana Velecká

Diplomová práce

Effective Classroom Management Strategies in ELT at Lower Secondary Schools

Effective Classroom Management Strategies in ELT at Lower Secondary Schools
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá řízením a organizací výuky ve třídě. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení pojmu třídní management a jeho roli ve výuce. Práce se rovněž zabývá jednotlivými složkami efektivního třídního managementu, který vede k dosažení edukačních cílů. Pozornost je věnována zejména třídě jako komunitě, vztahům mezi žáky, vztahům mezi žákem a učitelem, disciplíně, odpovědnosti …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on classroom management and its impact on English language teaching. The theoretical part aims at defining what is classroom management and its role in the teaching and learning process. The thesis deals with components of successful classroom management that help to achieve educational goals. The attention is devoted to a class as a community, peer relationships, teacher …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta