Bc. Zdeněk Softič

Master's thesis

Prezentace environmentálních informací na webu s využitím GIS

Web portal for prezentation environmental information with using GIS
Abstract:
Environmentální informace hrají stále důležitější roli v krátkodobém i dlouhodobém rozhodování a plánování činností na všech úrovních společnosti. Je proto důležité mít vhodné nástroje, které nám umožní informace správně získat, interpretovat a využít. Cílem práce je v teoretické části nastínit principy, ze kterých vycházejí technologie pro zpracování geografických informací. Na základě toho provést …more
Abstract:
Environmental information play an important role in the daily and long-term decision making and planning activities at all levels of society. It is therefore important to have appropriate tools that allow us to obtain correct information, interpret them and use. The aim of this work is to find theoretical outlines of the principles the technologies for geographic information are based on. On that basis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2011
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Reader: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky