Bc. Pavlína Fiantová

Master's thesis

The Impact of Labor Market Structure on Regional Disparities in the Kingdom of Spain

The Impact of Labor Market Structure on Regional Disparities in the Kingdom of Spain
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou regionálních disparit ve Španělském království, které se dlouhodobě potýká s prostorově nerovnoměrným hospodářským rozvojem. Cílem práce je analyzovat vliv struktury trhu práce na regionální disparity ve Španělském království na administrativní úrovni NUTS2. Práce vychází z teoretických konceptů týkajících se regionálního rozvoje a regionálních disparit …more
Abstract:
The thesis is concerning problematic of regional disparities in the Kingdom of Spain, the country that has long struggled with spatially uneven economic development. The aim of the thesis is to analyse the impact of labour market structure on regional disparities in the Kingdom of Spain at the administrative level NUTS2. The thesis is based on theoretical concepts concerning regional development and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2023
  • Supervisor: Ing. Michal Struk, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Halámek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Regional Development / Project management