Markéta Plášková

Bakalářská práce

Zhodnocení regionálních disparit a regionální politiky v Dánsku

Evaluation of Regional Disparities and Regional Policy in Denmark
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je komparace a zhodnocení regionálních disparit na úrovni regionů NUTS II v Dánsku a zhodnocení realizace regionální politiky v Dánsku. Tato bakalářská práce obsahuje stručný popis socioekonomické struktury Dánského království a představuje dánské regiony Hovedstaden, Sjaelland, Syddanmark, Midjylland a Nordjylland, které byly následně komparovány mezi sebou za použití metody …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare and evaluate regional disparities at the level of NUTS II regions in Denmark and to evaluate the implementation of regional policy in Denmark. This bachelor thesis contains a brief description of the socio-economic strucuture of the Kingdom of Denmark and presents the Danish regions Hovedstaden, Sjaelland, Syddanmark, Midjylland and Nordjylland, which were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: Eva Poledníková
  • Oponent: Martina Červenková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava