Bc. Jan Rychetský

Diplomová práce

Pomoc obětem trestných činů v praxi neziskové organizace

Help for victims of crims in the practice of non-profit organizations
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku poskytování pomoci obětem trestných činů. Věnuje se vlivu zákona o obětech trestných činů na změnu v praxi neziskových organizací, jež pomoc obětem trestných činů poskytují. Popisuje pomoc poskytovanou obětem trestných činů vybranou státní a nestátní neziskovou organizací, a to Probační a mediační službou a Bílým kruhem bezpečí, přičemž se zaměřuje také na …více
Abstract:
The thesis focuses on the issue of providing assistance to crime victims. It is the impact of the law on crime victims to change in the practice of non-profit organizations that assist victims of crime provide. Describes the assistance provided to victims of crime in practice selected governmental and non-profit organizations, Probation and Mediation Service and the White Circle of Safety, which also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní