Mgr. Martina Karasová

Bachelor's thesis

Epigenetika a nádory

Epigenetics and tumors
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou epigenetických mechanismů ovlivňujících chování buněk, a to jak obecně (jejich význam a funkce ve zdravých tkáních), tak i ve vztahu k iniciaci a progresi nádorového onemocnění. Jsou zde rozebrány principy metylace DNA, histonových modifikací a s nimi související remodelace chromatinu, a stručně nastíněná funkce miRNA. Detailněji se práce věnuje epigenetické …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the characteristics of epigenetic mechanisms regulating cell behavior, both in general (their meaning and function in healthy tissues), and in relation to the initiation and progression of cancer. There are analyzed the principles of DNA methylation, histone modifications and related chromatin remodeling, and briefly outlined miRNA function. In detail, the work deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta