Mgr. Eva Adamcová, DiS.

Diplomová práce

Role speciálního pedagoga v procesu psychomotorického rozvoje dítěte s mentálním postižením v předškolním věku

The roles of special needs teacher during intellectual and motor development of child with mental impairment in preschool age
Anotace:
ADAMCOVÁ, Eva. Role speciálního pedagoga v procesu psychomotorického rozvoje dítěte s mentálním postižením v předškolním věku: Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogiky, 2012. 90 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D. Diplomová práce se zabývá škálou sociálních rolí, které vykonává speciální pedagog v procesu psychomotorického …více
Abstract:
ADAMCOVA, Eva. The roles of special needs teacher during intellectual and motor development of child with mental impairment in pre-school age. Graduation thesis. Brno: Masaryk΄s University, College of Education, Department of special pedagogics, 2012. 90 p. Leader of graduation thesis PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D. This graduation thesis discusses the issues of social roles of special needs teacher …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta