Bc. Samuel Briškár

Diplomová práce

Video obsah jako nástroj pro podporu marketingu IT produktů a služeb

Video content as a tool for IT products and services marketing support
Abstract:
The aim of the thesis is building and development of the brand in IT domain. First chapters describe principles and methods of this process. Then the thesis describes the process of creating a video. Last chapters of the thesis describe all the acquired findings during creating a brand and video for a commercial product.
Abstract:
Práca sa venuje budovaniu a posilňovaniu značiek v IT prostredí. V prvých kapitolách práca popisuje princípy a postupy takejto tvorby. Následne sú popísané fázy tvorby videa. V závere práce sú zistené poznatky uplatnené na IT produkte z komerčnej sféry s dôrazom na tvorbu videa pre tento produkt.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace