Kateřina GREIFOVÁ

Bakalářská práce

Práce ve zdravotnictví - problematika nemocí z povolání v Plzeňském a Karlovarském kraji

Work in public health - issues of occupational diseases in Pilsen region and Karlovy Vary region
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nemocí z povolání ve zdravotnictví a je členěna na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je členěna na dvě hlavní kapitoly. První obsáhlejší kapitola seznamuje čtenáře s charakteristikou nemocí z povolání, platným seznamem nemocí z povolání a rizikovými faktory vyskytujícími se v pracovním prostředí a ve zdravotnictví. Druhá kapitola je soustředěna …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on issues of the occupational diseases in public health and is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is divided into two main chapters. The first chapter is more descriptive and familiarizes readers with the characteristic of the occupational diseases, valid list of the occupational disseases, and risk faktors which occur in working …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GREIFOVÁ, Kateřina. Práce ve zdravotnictví - problematika nemocí z povolání v Plzeňském a Karlovarském kraji. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/