Bc. Šárka Pospíšilová

Diplomová práce

Hodnocení fytotoxicity kompostu z komunitní kompostárny ve Svitavách

Evaluation of compost phytotoxicity produced in composting plant of Svitavy
Anotace:
Diplomová práce na téma Hodnocení fytotoxicity kompostu z komunitní kompostárny ve Svitavách se zabývá biologicky rozložitelným odpadem a je rozdělena do několika částí. Teoretická část diplomové práce se věnuje základním pojmům, legislativním předpisům a statistickým údajům spojeným s touto problematikou. Dále jsou v této části charakterizovány způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými odpady …více
Abstract:
The main aim of this thesis is Evaluation of compost phytotoxicity produced in composting plant of Svitavy. Biodegradable waste as a whole is also mentioned. This work is divided into several parts. Theoretical part aims to describe basic terms regarding biodegradable waste, legislation and statistical data. Moreover you can find way of handling biodegradable waste there but main focus is on the process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta