Mgr. Lucie Kuntová, Ph.D.

Disertační práce

Struktura a funkce plazmidů klinicky významných kmenů Staphylococcus aureus

Structure and function of plasmids from clinical important Staphylococcus aureus strains
Anotace:
Mobilní genetické elementy (MGE) tvoří zásadní složku variabilní části bakteriálního genomu. U druhu Staphylococcus aureus se podílí na multirezistenci a virulenci kmenů a poskytují tak evoluční výhodu, která spolu s dalšími faktory vede k vytvoření vysoce klonálního charakteru populace S. aureus. Z hlediska přenosu genů rezistence k antimikrobiálním látkám jsou nejvýznamnějšími zástupci MGE plazmidy …více
Abstract:
Mobile genetic elements (MGEs) represent a substantial part of variable part of bacterial genome. MGEs contribute to multiresistance and virulence of Staphylococcus aureus strains and together with other factors lead to highly clonal character of S. aureus population. As far as antimicrobial resistance genes transfer is concerned the most important MGE type are plasmids. This study provides comprehensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  • Oponent: doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D., prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta