Bc. Taťána Ondrušová

Diplomová práce

Globální rozvojové vzdělávání na příkladu neziskové organizace ve Skotsku

Global education on the case of non-profit organisation in Scotland
Anotace:
Diplomová práce se v zabývá globálním rozvojovým vzděláváním (GRV), konkrétně jeho začleňováním neziskovým sektorem do formálního vzdělávacího prostředí. Hlavním cílem práce je na příkladu skotské organizace zjistit a vysvětlit, jakým způsobem probíhá zapojování globální dimenze do vzdělávání. V praxi mohou výsledky analýzy zahraničního případu informovat a inspirovat zájemce o zkoumanou oblast. Práce …více
Abstract:
This thesis deals with global education, in particular its implication of non-profit sector into the school education sector. The main goal of this work is to find out how the global dimension is incorporated into the education on the case of Scottish organization. In practice, the results of the analysis from abroad can inform and inspire Czech actors engaged in the study area. The work is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta