Bc. Eva Davidová

Master's thesis

Vliv nezaměstnanosti a vybraných socioekonomických faktorů na míru kriminality

The influence of unemployment and selected socio-economic factors on crime rates
Abstract:
Práce je zaměřena na analýzu socioekonomických kriminogenních faktorů. Zkoumán je zejména vztah nezaměstnanosti a kriminality. V práci je nejprve uvedena základní charakteristika kriminálních věd, kriminality a vybraných kriminogenních faktorů. Následně je za pomoci dat NUTS 2 regionů Evropské unie provedena analýza kriminogenních faktorů. Na závěr jsou na základě zjištěných poznatků formulována doporučení …more
Abstract:
The work is focused on the analysis of socio-economic criminogenic factors. Especially the relationship between unemployment and crime is examined. This work begins with an introduction to the basic characteristics of criminal sciences, criminality and selected criminogenic factors. From there, the analysis of criminogenic factors is presented using data from NUTS 2 regions of the European Union. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Davidová, Eva. Vliv nezaměstnanosti a vybraných socioekonomických faktorů na míru kriminality. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní