Bc. Eva Davidová

Diplomová práce

Vliv nezaměstnanosti a vybraných socioekonomických faktorů na míru kriminality

The influence of unemployment and selected socio-economic factors on crime rates
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu socioekonomických kriminogenních faktorů. Zkoumán je zejména vztah nezaměstnanosti a kriminality. V práci je nejprve uvedena základní charakteristika kriminálních věd, kriminality a vybraných kriminogenních faktorů. Následně je za pomoci dat NUTS 2 regionů Evropské unie provedena analýza kriminogenních faktorů. Na závěr jsou na základě zjištěných poznatků formulována doporučení …více
Abstract:
The work is focused on the analysis of socio-economic criminogenic factors. Especially the relationship between unemployment and crime is examined. This work begins with an introduction to the basic characteristics of criminal sciences, criminality and selected criminogenic factors. From there, the analysis of criminogenic factors is presented using data from NUTS 2 regions of the European Union. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Davidová, Eva. Vliv nezaměstnanosti a vybraných socioekonomických faktorů na míru kriminality. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní