Bc. Nikola Soukupová

Diplomová práce

Studium vlivu různých kompozitních systémů vyrobených ruční laminací na mechanické vlastnosti

Study of the influence of various composite systems made by hand lay-up lamination on mechanical properties
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována vybraným kompozitním skelným materiálům se zaměřením na letecký průmysl, a to především výrobu RC modelů letadel. V literární rešerši jsou představeny vybrané materiály, jejich výroba a následně zpracování různými způsoby laminování. Experimentální část se zabývá testováním epoxidových systémů, přípravou vybraných kompozitních vzorků a jejich studiem z hlediska fyzikálně …více
Abstract:
This master thesis is focused on aerospace industry, especially on production of RC aircraft models. In the literature search, selected materials, their production and data processing by laminating methods are presented. The experimental part deals with testing of epoxy systems, preparation of selected composite samples and their study in terms of physical-mechanical properties for individual types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Soukupová, Nikola. Studium vlivu různých kompozitních systémů vyrobených ruční laminací na mechanické vlastnosti. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická