Bc. Marie Slámová

Bakalářská práce

Postoj ČSSD k územním limitům těžby hnědého uhlí v severních Čechách

Position of the Social Democrats to the territorial limits of brown coal mining in Northern Bohemia
Anotace:
Práce pojednává o postoji jednotlivých poslanců z České strany sociálně demokratické k těžebním limitům hnědého uhlí. ČSSD vyhrála v roce 2013 volby, a tím pádem má na rozhodování o limitech značný vliv. V říjnu 2015 došlo k prolomení limitů na Bílině, ale tím diskuse kolem uhlí neutichla. Zabývám se zde tím, kolik poslanců se staví do opozice proti vládnímu rozhodnutí o prolomení limitů na dole Bílina …více
Abstract:
This thesis deals with the position of individual members of the Czech Social Democratic Party to the lignite mining limits. The CSSD won parlament elections in 2013 and therefore has a great influence on decisions on limits. In October 2015 there has been a breach of limits on the Bílina mines, but the controversy around coal didn´t stop. This work examines how many MPs are against the government …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Skalík
  • Oponent: Mgr. Tomáš Chabada

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií