Eva JAKUBOVÁ

Bakalářská práce

Mostecká uhelná a.s. - limity těžby hnědého uhlí a zaměstnanost

Mostecká uhelná a.s. - brown coal mining limits and employment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá postavením Mostecké uhelné a.s. na Mostecku, jejím vlivem na nezaměstnanost, dále budoucností mosteckého regionu při případném prolomení nebo zachováním územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí. V teoretické části je mostecký region charakterizován z oblasti geografické, demografické, přírodní a ekonomické. V této části se také seznámíme se situací na trhu práce a …více
Abstract:
The Bachelor´s reference deals with status of Mostecká uhelná a.s. in Most region, its effect on unemployment, and furthermore with future of Most region, in case of break or maintenance of local brown coal mining ecological limits. In theoretical part of reference is Most region subscribed in wiew of geogrephic, demografic, natural and economic scopes. In thes part we are going to get know about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Mazancová Pavlína, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/