Radka Lepeltová

Diplomová práce

Energetická koncepce ČR -- uhlí jako nejvýznamnější domácí energetický zdroj

Energy Conception of Czech Republic - coal as the most important domestic energy resource
Anotace:
Státní energetická koncepce určuje směr země v energetickém průmyslu a nastiňuje hlavní nástroje a trendy v této oblasti. Prioritou státní energetické koncepce je dosažení energetické bezpečnosti země, jež je možné docílit s více zdroji energií palivového mixu. Hlavní složku tuzemského energetické mixu tvoří hnědé uhlí, které je nejvíce využíváno v hnědouhelných elektrárnách na výrobu elektrické energie …více
Abstract:
The state energy conception sets the direction in energy industry and outlines main instruments and trends in this area. The priority of the state energy conception is to reach energy security of the country, which can be ensured by more energy resources of the fuel mix. The main component of the domestic energy mix is brown coal, which is mostly used in brown coal electric works for generating electric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Antonín Dvořák
  • Oponent: Alena Hadrabová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13270