Vladimíra BAXOVÁ

Bachelor's thesis

Měkké lokalizační faktory v Lublani

The soft localization factors in Lublaň
Abstract:
V této bakalářské práci představuji slovinské hlavní město Lublaň, popisuji a hodnotím měkké lokalizační faktory v tomto městě, podrobněji zde rozebírám lokalizační faktor: kultura. V teoretické části přibližuji lokalizační teorie a lokalizační faktory, jejich dělení a výčet. V další části práce charakterizuji Lublaň z geografického a ekonomického hlediska. Dále popisuji dvanáct vybraných měkkých lokalizačních …more
Abstract:
In this thesis I present the Slovenian capital Ljubljana, I describe, and evaluate soft localization factors in this city, I analyse in detail here localization factor: culture. The theoretical part approaches the localization theories and localization factors, their separation and enumeration. There is geographic and economic characteristic of Ljubljana in another part of the work. Then I describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 11. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BAXOVÁ, Vladimíra. Měkké lokalizační faktory v Lublani. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 14. 11. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development