Bc. Marek Vala

Bachelor's thesis

Výuka etikety a společenského chování na ZŠ a SŠ s využitím zdrojů MŠMT

Etiquette and Social Behavior education at Primary School and High School with using Information Sources from Ministry of Education, Czech Republic
Abstract:
Práce pojednává o aktuálním stavu výuky etikety na základních a středních školách. Je zaměřena na názor žáků a studentů na danou problematiku a jejich přehled o ní. Součástí práce jsou také metodické materiály k výuce etikety a stručný popis důležitých termínů. Text poukazuje na nedostatky systému a nabízí jejich řešení.
Abstract:
The thesis is engaged in actual level of moral education at elementary and high schools. It focuses at pupils and students{\crq} opinions as well as at their familiarity concerned to this issue. The work is accompanied by methodical materials relating to the moral education but also by a brief description of important terms. The conclusion points to main drawbacks of the system and implies their solutions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2008
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vala, Marek. Výuka etikety a společenského chování na ZŠ a SŠ s využitím zdrojů MŠMT. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Humanities / Humanities

Theses on a related topic