Bc. Marek Vala

Bachelor's thesis

Výuka etikety a společenského chování na ZŠ a SŠ s využitím zdrojů MŠMT

Etiquette and Social Behavior education at Primary School and High School with using Information Sources from Ministry of Education, Czech Republic
Anotácia:
Práce pojednává o aktuálním stavu výuky etikety na základních a středních školách. Je zaměřena na názor žáků a studentů na danou problematiku a jejich přehled o ní. Součástí práce jsou také metodické materiály k výuce etikety a stručný popis důležitých termínů. Text poukazuje na nedostatky systému a nabízí jejich řešení.
Abstract:
The thesis is engaged in actual level of moral education at elementary and high schools. It focuses at pupils and students{\crq} opinions as well as at their familiarity concerned to this issue. The work is accompanied by methodical materials relating to the moral education but also by a brief description of important terms. The conclusion points to main drawbacks of the system and implies their solutions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2008
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vala, Marek. Výuka etikety a společenského chování na ZŠ a SŠ s využitím zdrojů MŠMT. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Humanities / Humanities

Práce na příbuzné téma