Jana BJALONČÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Návykové látky u studentů 1. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji

Addictive substances of the high school first year students in Moravian-Silesian Region
Abstract:
Diplomová práce pojednává o závažnosti užívání legálních a ilegálních návykových látek. U studentů 1. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji byly v práci pomocí ankety analyzovány problémy s užíváním alkoholu, tabáku a marihuany. Dále byl pozorován vliv návykových látek na jejich sociální prostředí a volnočasové aktivity. Hlavním cílem bylo zjistit zkušenosti studentů 1. ročníků s konzumací …more
Abstract:
This diploma thesis is about relevance of use and abuse of legal and illegal addictive drugs. Problems with use of alcohol, tobacco and marihuana were analyzed for junior high school students in Moravia-Silesian region. Furthermore, addictive drugs? effect on their social environment and leisure time activities was observed. Main goal of this thesis was to get to know the high school junior students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2013
Accessible from:: 20. 6. 2013

Thesis defence

 • Date of defence: 6. 9. 2013
 • Supervisor: RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BJALONČÍKOVÁ, Jana. Návykové látky u studentů 1. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 20. 6. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses f5v7t4 f5v7t4/2
16/9/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
16/9/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.