Theses 

Zaměstnanec, jeho právní osobnost a svéprávnost – Denisa TREICHELOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Denisa TREICHELOVÁ

Bachelor's thesis

Zaměstnanec, jeho právní osobnost a svéprávnost

Employee, his legal personality and legal capacity

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá právní subjektivitou zaměstnance v pracovním právu. Na začátku pojednává o subjektech práva a právní subjektivitě fyzických osob. Dále se zabývá vztahem občanského práva a práva pracovního. Pojednává o zařazení pracovního práva do systému práva. Zkoumá vztahy pracovního práva a ostatních právních odvětví. Ukazuje vývoj pracovního práva. Následuje vymezení zaměstnance v pracovním právu spolu s předmětem pracovního práva v podobě závislé práce. Závěrem se tato bakalářská práce zabývá změnami pracovního práva v souvislostí s rekodifikací soukromého práva.

Abstract: This bachelor thesis deals with legal personality of employees in labour law. In the beginning discusses the concept of subject of law and legal personality of natural persons. Further deals with relationship between civil law and labour law. Discusses the inclusion of labour law in the legal system. Explores the relationships between labour law and another legal sector. Shows the evolution of labour law. The following part of the thesis focuses on the definition of the employee in labour law along with dependent work as the object of labour law. Finally, this thesis deals with changes in labour law in connection with the recodification of private law.

Keywords: Subjekt práva, právní subjektivita, fyzická osoba, pracovní právo, zaměstnanec, zákoník práce, občanský zákoník

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2017
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. et PaedDr. Jana Lindová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70335 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

TREICHELOVÁ, Denisa. Zaměstnanec, jeho právní osobnost a svéprávnost. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/3/2019 21:58, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz