Theses 

Zaměstnanec, jeho právní osobnost a svéprávnost – Denisa TREICHELOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Denisa TREICHELOVÁ

Bachelor's thesis

Zaměstnanec, jeho právní osobnost a svéprávnost

Employee, his legal personality and legal capacity

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá právní subjektivitou zaměstnance v pracovním právu. Na začátku pojednává o subjektech práva a právní subjektivitě fyzických osob. Dále se zabývá vztahem občanského práva a práva pracovního. Pojednává o zařazení pracovního práva do systému práva. Zkoumá vztahy pracovního práva a ostatních právních odvětví. Ukazuje vývoj pracovního práva. Následuje vymezení zaměstnance v pracovním právu spolu s předmětem pracovního práva v podobě závislé práce. Závěrem se tato bakalářská práce zabývá změnami pracovního práva v souvislostí s rekodifikací soukromého práva.

Abstract: This bachelor thesis deals with legal personality of employees in labour law. In the beginning discusses the concept of subject of law and legal personality of natural persons. Further deals with relationship between civil law and labour law. Discusses the inclusion of labour law in the legal system. Explores the relationships between labour law and another legal sector. Shows the evolution of labour law. The following part of the thesis focuses on the definition of the employee in labour law along with dependent work as the object of labour law. Finally, this thesis deals with changes in labour law in connection with the recodification of private law.

Kľúčové slová: Subjekt práva, právní subjektivita, fyzická osoba, pracovní právo, zaměstnanec, zákoník práce, občanský zákoník

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. et PaedDr. Jana Lindová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70335 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

TREICHELOVÁ, Denisa. Zaměstnanec, jeho právní osobnost a svéprávnost. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 3. 2019 21:44, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz