Marcela Piačková

Bachelor's thesis

Vzdělávání žen a jejich rozvoj

Women's education and their development
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá strategiemi vzdělávání žen zmapováním a porozuměním reality během jejich dalšího studia. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje nelehké počátky ženského postavení ve společnosti, rozvoj a zakládaní vzdělávacích institucí pro dívky a ženy od konce 19. st. po současnou dobu. Dále pak představuje stresory, motivace a bariéry, s kterými …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with women's education strategies by mapping and understanding reality during their further studying. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the difficult beginnings of women's status in society, the development and establishment of educational institutions for girls and women since the late 19th century to the present period …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Květa Suchánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College