Bc. Kateřina Staňová

Bachelor's thesis

Alternativní výživové směry a onkologická onemocnění

Alternative nutrition tendencies and cancer
Abstract:
Obsahem práce je stručná charakteristika onkologických onemocnění, výživová doporučení klasické medicíny a tři vybrané alternativní přístupy k výživě při tomto onemocnění. U každého výživového stylu je uveden přehled doporučených potravin, příklad jídelníčku a krátké zhodnocení doporučení. V závěru jsou shrnuty základní rozdíly mezi konzervativním a alternativním přístupem k výživě.
Abstract:
This work contain a characterization of cancers, diet advised by medicine and three alternative diet advised in this affection. Each of the caption with diet style includes a summary of right food, an example of daily menu and a short analysis of the diet. The main differences between the conservative and alternative diets are summed up in the conclusion.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport