Bc. Kateřina Staňová

Bachelor's thesis

Alternativní výživové směry a onkologická onemocnění

Alternative nutrition tendencies and cancer
Anotácia:
Obsahem práce je stručná charakteristika onkologických onemocnění, výživová doporučení klasické medicíny a tři vybrané alternativní přístupy k výživě při tomto onemocnění. U každého výživového stylu je uveden přehled doporučených potravin, příklad jídelníčku a krátké zhodnocení doporučení. V závěru jsou shrnuty základní rozdíly mezi konzervativním a alternativním přístupem k výživě.
Abstract:
This work contain a characterization of cancers, diet advised by medicine and three alternative diet advised in this affection. Each of the caption with diet style includes a summary of right food, an example of daily menu and a short analysis of the diet. The main differences between the conservative and alternative diets are summed up in the conclusion.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedúci: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / odbor:
Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport