Jana VILÍMOVSKÁ

Bakalářská práce

Příroda nás inspiruje, land art nás baví - výtvarné tvoření s dětmi ve školní družině

Nature inspires us, land art is interesting - creative fine arts with children in an after-school club
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámit děti ve školní družině v rámci výtvarného kroužku s uměleckým směrem land art, umožnit jim nahlížet na přírodu očima umělce a naučit je pomocí citlivých a nenásilných zásahů ozvláštnit krajinu tak, že se stane uměleckým dílem. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. Je zde představen umělecký směr land …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to introduce land art to children in an after school club, give them an opportunity to look at the nature in the artist's eyes and teach them how to create special and unique land art features through reasonable and smart interventions. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part is divided into three chapters. It describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Smržová Melicharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VILÍMOVSKÁ, Jana. Příroda nás inspiruje, land art nás baví - výtvarné tvoření s dětmi ve školní družině. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp.