Bc. Matej Gallo

Bakalářská práce

Sumarizace textu metodami strojového učení

Text summarization by machine learning
Anotace:
Práca sa zaoberá modernými algoritmami, pričom sa venuje najmä tým založených na princípe strojového učenia, ako je napríklad NetSum založený na neurónových sieťach, alebo na princípe grafovej reprezentácie, ako je napríklad LexRank. Taktiež predstavujeme spôsob vyhodnotenia sumarizácie pomocou metriky ROUGE. Časť práce je venovaná experimentálnej implementácii metódy, ktorá využíva časté vzory získané …více
Abstract:
This thesis discusses the state-of-the-art algorithms, focusing only on those that use maching learning approach, such as neural network based NetSum, or graph representation, such as LexRank. We also present the means of evaluating summaries using ROUGE metrics. A part of the work is experimental implementation of a method that takes advantage of frequent patterns extracted from text. We evaluate …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
  • Oponent: Pavel Brázdil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka