Bc. Ivana Jašurková

Diplomová práce

Význam sociální práce v systému dávek pomoci v hmotné nouzi

The Meaning of the Social Work in the System of Helping Benefits during a Substantial Need
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sociální prací v systému dávek pomoci v hmotné nouzi. První část práce je věnovaná teoreticky druhům dávek pomoci v hmotné nouzi, jednotlivým etapám a etice sociální práce a osobě sociálního pracovníka. V druhé části práce je realizován její cíl, což je porovnání sociální práce prováděné orgány pomoci v hmotné nouzi v praxi s teorií, dále se druhá část zabývá pohledem příjemců …více
Abstract:
The diploma work is dealing with the social work in the system of benefits for the aid in the material need. The first part of this work is dedicated theoretically to kinds of benefits for the aid in the material need, particular stages and ethics of social work and the person of a social worker. The goal of the social work is realized in the another part of this work, which it is the comparison of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní