Bc. Milena Chomová

Bakalářská práce

Komunikační mix podniku DHL IT Services internetová interná a externá komunikácia

Communication mix of DHL IT Services, internal and external internet communication
Abstract:
My bachelor thesis is analyzing electronic internal and external communication. As I am employed at DP DHL IT Services I have decided to analyze the communication in our company. In the first theoretical part I am describing the characteristics of the Integrated Marketing Communication, company communication and internal communication. In the second practical part I will describe the actual communication …více
Abstract:
Vo svojej bakalárskej práci sa venujem analýze a popisu elektronickej internej a externej komunikácie. Ako predmet svojho skúmania som si zvolila komunikáciu v globálnej spoločnosti DP DHL IT Services kde som zamestnaná. V teoretickej časti popíšem charakteristiku a znaky integrovanej marketingovej komunikácie, firemnú a internú komunikáciu. V druhej časti práce je popísaný priebeh elektronickej komunikácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Petr Majerik
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní